> Wykonanie-analizy-gleby-na-zawartosc

Wykonanie analizy gleby na zawartość azotu mineralnego

Data utworzenia: 23-11-2014

Wykonanie analizy gleby na zawartość azotu mineralnego

 

Przedstawiamy dla Państwa artykuł na jeden z nurtujących tematów w rolnictwie. Przyjemnego i owocnego czytania. 

 

Badanie azotu w glebie pozwala na dostosowanie zaleceń nawozowych do specyficznych warunków terenowych, które mogą mieć wpływ na potrzeby nawożenia tym pierwiastkiem roślin uprawnych. Zarówno korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe można osiągnąć poprzez wykorzystanie tych testów. Korzyści ekonomicznie, doprowadzą nas do zaoszczędzonych złotówek na nawozach unikając aplikacji azotu przekraczającego potrzeby nawozowe upraw. Zaś skutki przyjazne dla środowiska osiagniemy poprzez zmniejszenie ruchu azotanów podziemnych dzięki unikaniu nadmiernego stosowania nawozów azotowych.

 

Wykonanie prób:

 

Próbki do badań pobierane są głównie wczesną wiosną z dwóch warstw gleby (0-30cm, 30-60 cm). Po pobraniu próbki należy niezwłocznie dostarczyć do stacji chemicznej lub przez parę dni można je przechować w temperaturze 2-5 °C w lodówce.

 

Korekta nawożenia: 

 

Do oceny wyników badań w okresie wczesnej wiosny służą, opracowane przez IUNG w Puławach przedziały zawartości azotu mineralnego  w kg/ha

w zależności od kategorii agronomicznej badanej gleby, które przedstawia poniższa tabela:

 

                                                                                                                                                                    

Kategoria agronomiczna gleby

Zawartość N min (kg · ha-1)

Potrzeby nawożenia azotem

Bardzo duże

Duże

Średnia

Małe

Bardzo małe

Bardzo lekka

do 30

31-50

51- 70

71- 90

pow. 90

Lekka

do 40

41- 60

61- 80

81- 100

pow. 100

Średnia; ciężka

do 50

51- 70

71- 90

91- 100

pow. 110

 

  • Jeśli wynik testu laboratoryjnego Nmin wykazuje wysoką lub bardzo wysoką zawartość składnika w glebie, to planową dawkę azotu można zmniejszyć o różnicę pomiędzy Nmin stwierdzoną w pobranej próbie i górną granicą wartości średniej dla takiej gleby.
  • W przypadku zawartości bardzo niskiej lub niskiej zalecaną dawkę N należy zwiększyć o różnicę pomiędzy dolną granicą zawartości średniej i oznaczoną ilością Nmin w glebie.

  • Jeżeli wynik analizy mieści się w przedziale zawartości średniej, dawka N pozostanie bez zmian.

 

Przykład 1:

Za pomocą testu Nm​in w glebie średniej (do głębokości 60 cm) stwierdzono 40 kg N/ha. Planowaną dawkę azotu należy zwiększyć o:

(71 kg N/ha - 40 kg N/ha) 31 kg N/ha.

 

Przykład 2:

Zawartość Nmin w glebie lekkiej wynosi 120 kg N/ha. Dawkę azotu można zmniejszyć o (120kg N/ha - 80 kg N/ha) 40 kg N/ha.