> Uwazac-z-azotem

Uważać z azotem

Data utworzenia: 13-03-2015

Bez nawożenia azotem trudno jest uzyskać zadowalające plony, jednak stosowanie tego składnika w nadmiarze może znacznie pogorszyć jakość tego plonu. Tylko racjonalne i precyzyjne dostosowanie do potrzeb roślin dawki azotu umożliwią osiągnięcie przez rośliny dojrzałości technologicznej w terminie zbiorów i zapewniają ustabilizowany i optymalny skład chemiczny.

 

Wysokie dawki nawozów azotowych wprowadzone do gleby stwarzają niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód szkodliwymi związkami chemicznymi - azotanami. Żeby temu zapobiec każdy rolnik powinien stosować nawożenie azotowe z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej. Spowoduje to, taki skutek, że środowisko nie będzie narażone na szkody, wynikające z naruszeniem równowagi biologicznej.

 

Rozpoczynając wiosenne nawożenie azotem, warto przypomnieć sobie zasady stosowania tego nawozu. Warto wiedzieć, że dobroczynne działanie azotu ma swoje granice. Przekroczenie tych granic może skutkować zatruciem wód głębinowych szkodliwymi dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla całego środowiska, azotanami. Dlatego należy stosować precyzyjnie wyliczone dawki nawożenia azotowego na podstawie odczytów teledetekcji NIR. 

 

Zapraszamy do współpracy.