> Trimble-greenseeker

Trimble® GreenSeeker® Handheld - urządzenie ręczne

Data utworzenia: 10-01-2014

Farmerzy używający urządzenia Trimble® GreenSeeker® mają możliwość zetknięcia się ze wskaźnikiem NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) zarezerwowanym do niedawna jedynie dla technologii wykonywania zdjęć satelitarnych czy lotniczych. NDVI to prosty wskaźnik graficzny, jaki może być używany do zdalnych pomiarów stopnia wigoru roślin. 
 
Firma Trimble, specjalizująca się w technologiach GPS, opracowała urządzenie do zastosowań komercyjnych. "Staramy się dostarczyć GreenSeekera® na rynek masowy”, powiedział szef marketingu działu rolniczego firmy Trimble. “Wprowadziliśmy na rynek produkt, który ma niską cenę, dzięki czemu rolnicy stosując go mogą lepiej zrozumieć, jaki potencjał przedstawiają ich plony.”
 
W roku 2003, firma NTech opracowała pierwsze urządzenie typu GreenSeeker® bazujące na technologii pomiarów optycznych. Pozwoliło to farmerom na dozowanie nawożenia azotowego w kilku dawkach na podstawie oceny faktycznego stanu wigoru uprawy. 
 
Trimble® GreenSeeker® został zintegrowany z systemem dozowania oprysków w opryskiwaczach, czy też wysiewu nawozów w rozsiewaczach koordynowanych przez system prowadzenia GPS.
 
Trimble® GreenSeeker
 
Urządzenie bazujące na pomiarze optycznym odczytuje wskaźnik (NDVI) i przekazuje te dane do komputera w ciągniku albo opryskiwaczu. Następnie w oparciu o algorytmy i system kodowania komputerowego, komputer przesyła informację do systemu Field-IQ™ w zakresie dawki nawozów azotowych na danym odcinku uprawy.
 
Firma NTech dołączyła do zespołu Trimble w roku 2009, a technologia GreenSeekera® zasiliła porfolio produktów rolniczych tej firmy.
 
Trimblowski display oznaczony symbolem FmX® pozwala na dynamiczne ukazanie statusu azotowego roślin upranych ale Trimble chciał umożliwić zastosowanie GreenSeekera® szerszego grona farmerów.
 
Podkreślano, że poprzez bardzo przystępną cenę, większość farmerów może zastosować odczyty NDVI swoich plonów po to, aby zrobić z tych danych właściwy użytek. “Co zrobiliśmy to po prostu rozmawialiśmy z amerykańskimi farmerami” powiedział Eidem. “Wtedy odkryliśmy jak wielu z nich nie rozumiało, że NDVI to odczyt wigoru plonów i co taka informacja może dla nich konkretnie oznaczać.”
 
Nowy produkt Trimble® GreenSeeker® Handheld Crop Sensor – daje farmerom możliwość wyjścia w pole i zmierzenia tego jak zapowiadają się plony na poszczególnych odcinkach jeszcze, kiedy można mieć realny wpływ na poziom plonowania. Farmerzy mogą użyć tej informacji dla wyliczenia zasilającej dawki azotu.
 
Trimble załącza przewodnik, który prowadzi klienta przez praktyczne użycie urządzenia GreenSeeker®. Po naciśnięciu spustu GreenSeekera®czujnik włącza się, emituje krótką serię światła w czerwieni i bliskiej podczerwieni a następnie mierzy ilość każdej z tych dwóch frakcji powracającej do czujnika.
 
Siła powracającego światła jest bezpośrednim wskaźnikiem wigoru plonu.Następnie czujnik wyświetla wartość NDVI na ekranie LCD w zakresie od 0.00 to 0.99. Im wyższa wartość wskaźnika tym zdrowszy i lepiej zapowiadający się plon.
 
Dla tych, którzy planują azotowe nawożenie wieloetapowe Trimble przygotował wykres pozwalający na szacunek poziomu nawożenia zależnie od odczytu NDVI. Prace nad algorytmami przebiegły we współpracy z Uniwersytetem Stanowym Oklahoma w wyniku czego powstały dane do nawożenia takich plonów jak zboża jare i ozime, kukurydza, sorgo czy rzepak. 
 
Eidem jest przekonany, że farmerzy docenią informację wskaźnika NDVI, podejmując dzięki temu bardziej obiektywne decyzje o nawożeniu. 
 
Farmerzy w Ameryce Południowej mieli możliwość skorzystania z GreenSeekera® od sezonu 2012/13. Przykładowo ziarna kawy pochodzą z owoców rosnących na krzewach kawowych. GreenSeeker®Handheld pozwala farmerom na lepsze zrozumienie stanu całej plantacji kawy.
 
Eidem spodziewa się, że farmerzy bardzo szybko znajdą inne zastosowania wskaźnika NDVI aby mogli podejmować lepsze decyzje w swoich gospodarstwach. “Jak długo ta informacja jest bez wątpienia obiektywna czy to w zakresie zawartości składników pokarmowych, stopnia zachwaszczenia czy poziomu porażenia patogenami, to narzędzie stwarza możliwości do zmierzenia różnic w tych zakresach,” powiedział. “To jest największa wartość gdyż pomiar na oko jest nieco subiektywny. Daje to możliwość obiektywnej oceny rzeczywistości.”
 
Wkrótce odkryto możliwości jakie daje GreenSeeker® w zakresie nawożenia użytków zielonych, desykacji roślin uprawnych, dawkowania pestycydów na zwalczanych powierzchniach, miedz, pól uprawnych, sadów, torów kolejowych i innych miejsc wymagających totalnej walki z chwastami. 
 
Od czasu pierwszych zastosowań rolniczych określono także wartość GreenSeekera dla prowadzenia trawników przydomowych, pól golfowych czy obszarów zielonych parków. 
 
Cena netto Trimble® GreenSeeker® Handheld to 499€.
 
Opracowano na podstawie Farm & Ranch Guide