> Szukamy-gospodarstw-wdrozeniowych

Poszukujemy Gospodarstw Wdrożeniowych

Data utworzenia: 04-07-2017

Poszukujemy Gospodarstw Wdrożeniowych

Poszukujemy gospodarstw wdrożeniowych.

Polski Farmer jest zainteresowany podjęciem wieloletniej współpracy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii w polskim rolnictwie. Podstawowe kryteria udziału są następujące:

·       Zainteresowanie właściciela lub zarządcy nowoczesnymi rozwiązaniami i technologiami

·       Posiadanie nowoczesnego parku maszynowego

·       Areał gospodarstwa uzasadniający od strony ekonomicznej zastosowanie nowoczesnych technologii

Dzięki udziałowi w programie gospodarstwo zyskuje możliwość wyposażenia w nowoczesny sprzęt na preferencyjnych warunkach oraz profesjonalną opiekę w całym okresie współpracy. Dodatkowo gospodarstwo może wziąć udział w projektach badawczych realizowanych przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze.

Zgłoś się na biuro@polski-farmer.pl żeby sprawdzić możliwości podjęcia stałej współpracy z Polskim Farmerem.