> Prow-2014-2020---jak-uzyskac-dotacje

PROW 2014-2020 - jak uzyskać dotację ARiMR?

Data utworzenia: 18-02-2015

ARiMR ogłosiła już regulamin przyznawania dopłat dla rolników w zakresie nowego PROW na lata 2014-2020. Okazuje się, że coraz trudniej otrzymać dopłatę do działalności rolniczej w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych.

 

Ograniczeniem, przed jakim stoi wiele gospodarstw rolnych jest wykazanie 10% wzrostu GVA, (GVA – gross value added (ang.)), czyli wartości dodanej brutto gospodarstwa rolnego porównując rok bazowy (moment ubiegania się o dofinansowanie) do 5 roku trwania operacji. GVA oblicza się według wzoru: GVA = Wartość produkcji w gospodarstwie rolnym (Przychody) – koszty produkcji w gospodarstwie rolnym (koszty uzyskania przychodu), przy czym warto wiedzieć, że przyjmuje się stałe ceny płodów rolnych jak i koszty środków produkcji dla roku bazowego jak i całego okresu 5 lat działania programu.

 

Zakup nowych maszyn rolniczych raczej nie spowoduje wzrostu GVA, poza tym rolnicy, którzy wcześniej zakupili sprzęt rolniczy w ramach PROW 2007-2013 nie mogą kupić podobnego sprzętu w ramach PROW 2014-2020.

 

Rozwiązaniem pozwalającym na skorzystanie z dofinansowania może być osiągnięcie wzrostu GVA poprzez zastosowanie nowych technologii. Takie technologie jak wprowadzenie komputerów polowych, badanie zasobności pól, sterowania maszyn czy wysiewu nawozów poprzez technologię GPS, NDVI czy VRA pozwala na osiąganie wyższego plonowania lub obniżenia kosztów produkcji, co ma wpływ na wyliczenie wskaźnika GVA.

 

Samo ograniczenie nakładek wynoszących zwykle ok. 5%powierzchni uprawnej prowadzi do obniżenia kosztów o ponad 100zł/ha, co pozwala na wzrost GVA gospodarstwa rolnego o ponad 10%. Aby się przekonać jakie faktycznie mamy nakładki wystarczy zmierzyć faktyczną szerokość ścieżek technologicznych i porównać zmierzoną wartość do zakładanej. 

 

Polski Farmer, przygotował specjalne pakiety technologiczne dostosowane do gospodarstw różnej wielkości, aby pomóc rolnikom w osiągnięciu dotacji.

Zapraszamy do współpracy.