> Praktyka-studencka-w-polskim-farmerze

Praktyka Studencka w Polskim Farmerze

Data utworzenia: 30-05-2014

Praktyka Studencka w Polskim Farmerze

 

Polski Farmer stwarza nowe możliwości praktyk dla studentów uczelni o profilu rolniczym. Praktyki umożliwiają zapoznanie się z nowymi technologiami w rolnictwie, analizami rynkowymi oraz sposobem prowadzenia biznesu.

 

Oferujemy możliwość zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami firm Trimble, Haldrup oraz ich zastosowaniem w rolnictwie i doświadczalnictwie.

 

Praktyki mają elastyczny wymiar czasowy i trwają od 4 do 8 tygodni. Obejmują one niezbędne szkolenia teoretyczne i praktyczne pod okiem specjalisty z firmy Polski Farmer. Staramy się organizować praktyki w miejscu zamieszkania. Firma zapewnia zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem praktyki oraz wynagrodzenie zmienne, uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy.

 

Wyróżniający się praktykanci zostaną uhonorowani tytułem LIDER programu, co umożliwia podjęcie pracy w firmie Polski Farmer po ukończeniu studiów.

 

Praktyki mogą mieć charakter handlowy, serwisowy oraz analityczny. 

 

Praktyka Handlowa:

 • Szkolenie w zakresie produktów i rozwiązań Trimble
 • Przydzielenie określonego terenu działania w rejonie zamieszkania studenta.
 • Szacowanie potencjału zakupowego na podstawie badań własnych oraz danych z firmy PF
 • Przygotowanie planu sprzedaży
 • Realizacja planu sprzedaży we współpracy ze specjalistą PF
 • Prezentacja dla zarządu firmy

Analiza potencjału RP w gospodarstwach rolnych:

 • Szkolenie w zakresie rozwiązań Trimble
 • Przydzielenie określonego terenu działania w rejonie zamieszkania studenta.
 • Telefoniczna lub mailowa ankieta gospodarstw rolnych w zakresie analizy ekonomicznej technologie tradycyjne vs RP
 • Prezentacja dla zarządu firmy

Praktyka serwisowe w PF:

 • Szkolenie w zakresie produktów i rozwiązań Trimble
 • Praca w dziale serwisu w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń i rozwiązań Trimble
 • Prezentacja dla zarządu firmy

Praktyka w doświadczalnictwie PF:

 • Szkolenie w zakresie produktów Haldrup
 • Analiza rynku doświadczalnictwa w Polsce, budowa bazy danych
 • Prezentacja dla zarządu firmy

 

Dopuszczamy możliwość dostosowania charakteru praktyki do indywidualnych potrzeb praktykanta oraz możliwość realizacji prac dyplomowych w oparciu o zasoby firmy Polski Farmer.

 

Aby dowiedzieć się więcej albo przesłać CV i list motywacyjny w sprawie praktyk napisz na biuro@polski-famer.pl