> Praktyka-studencka

Praktyka studencka

Data utworzenia: 13-04-2015

Praktyka Studencka

 

Często studenci zobowiązani do odbycia okresowych praktyk, skarżą się, że podczas praktyki niczego się nie nauczyli czy też byli wykorzystywani, jako tania siła robocza. Polski Farmer stwarza możliwości realizacji zadaniowych praktyk studenckich o różnorodnym charakterze, dzięki czemu student ma możliwość zetknięcia się z nowoczesnymi technologiami, zapoznania się z efektami ich wdrażania w warunkach gospodarstw rolnych czy też analiz technologii dostępnych na rynku.  

 

Tematem jednej z ostatnich praktyk była analiza porównawcza obejmująca urządzenia i serwisy oferowane na rynku przez różne firmy. Poniżej zamieszczamy wyniki kilkutygodniowej pracy praktykanta, dzięki czemu także inne osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pozycjonowaniem oferty różnych producentów.

 

Polski Farmer w żaden sposób nie modyfikował analizy będącej przedmiotem praktyki studenckiej i jest to w pełni analiza autorska. Zapraszamy innych studentów do realizacji praktyk w naszej firmie. Oferujemy elastyczność w zakresie terminów, czasu trwania jak i tematów praktyk studenckich.  

 

Analiza urządzeń.xlsx

OmniStar_serwisy.pdf

Systemy_zarzadzania.xlsx

Serwisy_czasu_rzeczywistego.xlsx