> Pomiary-gps

Obmiar, mapowanie i projektowanie pól przy pomocy GPS

Do pomiarów pól dla dopłat bezpośrednich ekipy pomiarowe dysponują systemem GPS. Ekipa jest przeszkolona w zakresie prawidłowych technik pomiaru i bezpieczeństwa danych. Rezultatem naszej pracy jest mapa na kalce w skali zgodnej z Twoją mapą ewidencyjną.


Dzięki temu uzyskujemy elektroniczną wersję mapy pola, którą można wykorzystać podczas prac polowych z użyciem odpowiednio przystosowanego sprzętu jak kombajny, ciągniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze czy siewniki poletkowe. Po wprowadzeniu mapy do maszyny każdy z łatwością może cieszyć się niespotykaną funkcjonalnością sprzętu, co ułatwia pracę, zapobiega zmęczeniu i wysokim kosztom paliwa, nawozów, oprysków czy nasion.