> Polski-farmer-w-projekcie-esa

Polski Farmer w projekcie ESA

Data utworzenia: 28-12-2016

Polski Farmer w projekcie ESA

Projekt prowadzony jest  w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmonautyki (ESA). Jego celem jest weryfikacja korelacji wskaźnika NDVI pomiędzy zdjęciami satelitarnymi, zdjęciami wykonanymi przez drony oraz aparaturą naziemną po to, aby umożliwić większej grupie polskich gospodarstw korzystanie z dostępnych technologii, takich jak NDVI czy VRA (w tym tworzenia map aplikacyjnych do nawożenia N).

Obecnie te technologie są na wstępnym etapie wdrożenia przez co ich koszt jest wysoki, co może stanowić barierę dla powszechnego wdrożenia np. w niedużych gospodarstwach rodzinnych zarządzanych przez młodych, wykształconych rolników, którzy są zainteresowani ciągłym podnoszeniem swojej konkurencyjności na polskim i europejskim rynku.