> Niski-odsetek-badan-gleby-pod-katem

Niski odsetek badań gleby pod kątem stosowania nawozów

Data utworzenia: 05-01-2016

"Tylko nieliczni polscy rolnicy badają glebę przed zastosowaniem nawozów mineralnych. Większość ryzykuje zastosowanie na polu zbyt dużych ich dawek. Może to podnosić koszty produkcji rolniczej i nie pozostaje bez wpływu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego NIK wskazuje, że konieczna jest szeroka edukacja wśród rolników na temat racjonalnego nawożenia". Cały artykuł można znaleźć pod linkiem:

http://www.agronews.com.pl/pl/0,1,19520,nik_bardzo_niewielu_rolnikow_bada_glebe.html