> Jak-uzywac-greenseekera-handheld

Jak używać Greenseekera Handheld

Data utworzenia: 03-07-2017

Jak używać GreenSeekera Handheld – praktyczne wskazówki

 

·       Wyświetlany na ekranie wskaźnik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index- Znormalizowany Wskaźnik Wigoru Plonu) zawiera się w przedziale 0.00-0.99 i wskazuje poziom wigoru roślin (zieloność) i pokrycie gleby łanem. Im większa zieloność i im lepsze pokrycie tym wyższy wynik na ekranie.

·       Przed pomiarem należy włożyć baterię i ją naładować, co wystarczy na kilka dni pomiarów.

·       Urządzenie emituje własne światło w zakresie czerwieni i bliskiej podczerwieni i dlatego wynik jest niezależny od warunków oświetlenia słonecznego, pomiar może być wykonywany nocą, należy pamiętać aby podczas pomiaru trzymać je równolegle do gruntu/łanu.

·       Pomiar rozpoczyna się od skierowania czujnika w stronę łanu, wciśnięcia cyngla i przemieszczania się wzdłuż badanej powierzchni. Należy pamiętać o utrzymywaniu odległości min. 60cm od łanu, jeśli jest zbyt blisko wyświetli się na ekranie symbol błędu.

·       W ciągu każdej sekundy dokonuje się kilkadziesiąt pomiarów cząstkowych obszar pomiaru przypomina owal o szerokości ok. 50cm.

·       Podczas pomiaru i przemieszczania się na ekranie pojawiają się wyniki NDVI w czasie rzeczywistym a po zwolnieniu cyngla ukazuje się wynik uśredniony. Kolejne naciśnięcie cyngla powoduje skasowanie poprzedniego wyniku i rozpoczęcie pomiaru od nowa, dlatego po każdym pomiarze wynik należy zapisać.

·       Aby pomiar był reprezentatywny podczas pomiaru należy unikać ścieżek technologicznych i miejsc gdzie rośliny wypadły np. kretowiska, wymoknięcia itd. gdyż takie miejsca zaniżą średni wskaźnik NDVI, należy też unikać miejsc gdzie rośliny są szczególnie bujne (np. po miejscowym rozsypaniu nawozu) co z kolei zawyży wskaźnik NDVI.

·       Można też wykorzystać załączone algorytmy (w skali metrycznej) w następujący sposób.

1.       Wybrać rodzaj plonu, (od góry w dół pszenica jara, pszenica ozima, kukurydza, kukurydza nawadniana, jęczmień, pszenżyto, sorgo, rzepak) np. winter wheat-pszenica ozima

2.       Wybrać maksymalny plon np. 8.000kg/ha

3.       Zmierzyć miejsce na polu gdzie poziom nawożenia N nie ogranicza rozwoju roślin. Zwykle stosuje się tzw. Paski N (czyli miejsca bujnie nawożone N). Jeśli takich brak to zmierzyć kawałek z najwyższym odczytem np. 0.80. Następnie zmierzyć kawałek pola jaki nie spełnia naszych oczekiwań, wymaga lepszego nawożenia i wynik jest np. 0.60. Następnie na grafie sprawdzić gdzie wypada miejsce przecięcia linii prowadzonej do góry od wartości 0.60 aż osiągnie zieloną linię zaznaczoną 0.80. Od tego punktu poprowadzić linię poziomo w lewo i odczytać wynik, w tym wypadku 0.30 (normalized rate).

4.       Wracamy do tabeli nawożenia. Dla pszenicy ozimej przy plonie 8.000kg/ha jest ilość nawozu 335. Wykonujemy mnożenie 335 x 0.30 = 100,5, zaokrąglamy do 100 i taką ilość N mamy wysiać aby wyrównać łan do tego najlepszego i osiągnąć zakładany plon.     

5.       Urządzenie umożliwia kontrolę wigoru łanu i podjęcie decyzji o poziomie korygującego nawożenia N dla osiągnięcia wyrównania łanu. Jeśli NDVI 0.60 to wysiew 100kgN/ha, NDVI 0.65 to wysiew 67kgN/ha, 0.70-45kg itd., itd.

6.       Po ok. 2 tyg. Od korekty sprawdzamy efekty i kolejny raz dostosowujemy poziom nawożenia do sytuacji. Takie podejście da wyrównany łan i wysoki średni plon o ile zachowane będą pozostałe warunki jak zasobność gleby w P, K, odpowiednie pH, uwilgotnienie i ochrona przed chorobami.