> Haldrup-cs-100

HALDRUP CS-100

HALDRUP CS-100

 

Łuszczarka kukurydzy HALDRUP CS-100 pozwala na efektywną separację ziarniaków od kolb i może zostać użyta zarówno do łuszczenia wielu pojedynczych kolb kukurydzy jak i większych próbek. Kolby kukurydzy są łuszczone ostrożnie pomiędzy trzema obracającymi się gumowymi rolkami. Podczas tego procesu, sieczkarnia kukurydzy HALDRUP CS-100 automatycznie dostosowuje się różnych wymiarów kolb. W celu uzyskania możliwie maksymalnych czystości rośliny, cały pył jest wciągany w bawełnianą torbę. W celu dostarczenia czystych próbek, czyszczenie maszyny jest szybkie i proste.

 

www.haldrup.net