> Greenseeker-w-radzikowie

GreenSeeker w Radzikowie

Data utworzenia: 07-06-2017

GreenSeeker w Radzikowie

Od sezonu 2017 IHAR Radzików planuje wykorzystuje GreenSeekera do oceny stanu porażenia zbóż chorobami grzybowymi. Dotychczas dokonywano oceny organoleptycznej w skali 9 stopniowej. Obecnie możliwe będzie dokładniejsze oszacowania stopnia porażenia na podstawie wskaźnika NDVI w skali 0.00-0.99. Na zdjęciach Dr Paweł Czembor z IHAR oraz Maksymilian Zaręba z Polskiego Farmera na poletkach doświadczalnych w Radzikowie.