> Czy-mozna-zwiekszyc-oplacalnosc-produkcji

Czy można zwiększyć opłacalność produkcji rolnej?

Data utworzenia: 10-02-2015

Intensywna produkcja ukierunkowana na poprawę jakości plonów i zwiększenie opłacalności produkcji to główne priorytety rolników i ogrodników. Aktualnie dąży się do ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Producenci którzy chcą osiągać te cele zmuszeni są stosować innowacyjne rozwiązania, które przynosi rozwój technologiczny.

Nowoczesne rozwiązania muszą sprostać czterem podstawowym zadaniom:

  1. minimalizować nakłady
  2. chronić środowisko
  3.  zadbać o godne i bezpieczne warunki pracy
  4. produkować bezpieczną żywność

Lowenberg-DeBoer [2004] podsumowując efekty miejscowego dawkowania azotu przy użyciu technologii N-sensor w kilku krajach podaje, że plony zbóż zwiększyły się o 3-13 % przy jednoczesnej oszczędności nawozu średnio o 14 %.

Według obserwacji  własnych PF w gospodarstwach stosujących do uprawy pola systemy nawigacji i kontroli jazdy dodatkowo oszczędzają około 7 % nakładów na hektar.

Wartości uśrednione wynikające z samych tylko oszczędności  w nakładach finansowych wykazują zwiększenie przychodów o 140-250 zł/ ha, co w przypadku gospodarstw o powierzchni upraw ok 100 ha daje wartość 14-25 tyś zł rocznie. Przychody to jednak nie zyski, a one zależą od utrzymania reżimu kosztowego oraz uwzględnienia kosztów zakupu sprzętu do precyzyjnego rolnictwa. Zatem należy mądrze kalkulować zakup sprzętu, tak ażeby nakłady z tytułu ich zakupu zwróciły się w przeciągu 2-5 lat, w przeciwnym razie będą tylko nowym gadżetem a nie użytecznym i wydajnym systemem.

Nie można w obecnych czasach prowadzić zrównoważonej gospodarki rolnej bez takich narzędzi jak systemy precyzyjnego rolnictwa należy jednak jak zawsze podejmować decyzję w oparciu o kalkulację ekonomiczną.