> > > 2

Badania zasobności i skanowanie pól

W celu optymalnego wykorzystania środków wydanych na nawożenie wykonujemy usługę pobierania próbek glebowych sprzętem sprzężonym z GPS. Pozwala to na powrót w te same miejsca pomiaru w kolejnych latach dla sprawdzenia efektywności nawożenia i prześledzenia zachodzących zmian w składzie chemicznym gleby. Mapy zasobności gleby tworzone są na podstawie wyników analiz uzyskanych ze stacji Chemiczno-Rolniczej.

 

Dlaczego warto wykonywać regularnie badania glebowe?

- wymóg Dobrej Kultury Rolnej a także jest to zalecane przez niektóre przepisy (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa);
- ograniczenie wydatków na zakup nawozów co spowoduje oszczędności nawet do 20%;
- badania gleby w zawartość azotu w fazie rozwoju roślin zwiększa zysk nawet o 30%;
- optymalna dawka nawozu zmniejsza koszty produkcji oraz zwiększa plon;
- zmniejszenie skażenia środowiska naturalnego nadmierną ilością środków chemicznych.
 

DOBRE PRAKTYKI W NAWOŻENIU - ULOTKA INFORMACYJNA