> > > 38

Harvest Manager

Harvest Manager jest programem stworzonym dla badań rolniczych. Możesz zakładać i zarządzać poletkami, zbiorami z Twoich pól
i uzyskać pogląd na cały proces żniwny. Ten prosty w obsłudze program pomoże Ci zebrać i zachować wszystkie potrzebne dane (zdjęcie nr 1).

 

Następujące funkcje są obsługiwane w programie Harvest Manager:

 

- tworzenie i zarządzanie polami: zdefiniuj poletka jak i kierunku ruchu (zdjęcie nr 2)

- przypisz poletka do badań: określ poletko badawcze (zdjęcie nr 3) lub wybierz przy pomocy myszki (zdjęcie nr 4). Wpisz oznaczenia i dane badawcze.

- przypisz pola do zbiorów pod plan pól. Określ poletka lub oznacz przy pomocy myszki (zdjęcie nr 5).

- zaimportuj plan pola z bazy CSV lub plików PIAF (zdjęcie nr 6).

- zarządzanie instalacją dla procedury zbioru (zdjęcie nr 7).

- wprowadzaj różne dane, jak wagę, wilgotność, temperaturę. Wyświetlaj aktualne wyniki.

- drukowanie etykiet dla zbieranych poletek. Protokoły z procedury zbioru.

- podłączanie i kontrolowanie różnych spektroskopów bliskiej podczerwieni NIRS (Zeiss Corona, Perten, Polytec).

 

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 1

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 2

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 3

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 4

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 5

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 6

 

Harvest Manager

zdjęcie nr 7

 

www.haldrup.net