> > > 1

Wybierz kategorię

O firmie

kombajn

Na coraz bardziej konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku rolnym wygrywają te gospodarstwa, których produkcja jest najbardziej efektywna. Co to oznacza w praktyce? Otóż w takich gospodarstwach w maksymalny sposób wykorzystywany jest dostępny areał i środki – nie marnuje sie potencjał ziemi, a nasiona, nawozy i opryski dozowane są w sposób racjonalny. Uwzględnienie zmienności w zakresie zasobności pól oraz rozpoznanie w czasie realnym bieżących potrzeby nawożenia azotowego pozostawia ogromne możliwości wzrostu plonowania oraz zmniejszenia potrzeb nawozowych tam, gdzie to ma największe uzasadnienie.


Nasza firma wychodzi naprzeciw tym potrzebom, proponując nowoczesne rozwiązania dla polskiego rolnictwa, poprawiające jego wydajność i konkurencyjność. Nasze innowacyjne pomysły mają też na celu optymalizację dostępnych procesów i zasobów.

 

Pomagamy osiągnąć rolnikom takie cele jak redukcja kosztów produkcji, optymalizacja wykorzystania pól oraz lepsze wykorzystanie czasu i posiadanych maszyn.

 

Ważne dla nas jest również zwiększenie dostępności nowych technologii dla rolnictwa precyzyjnego. Mogą one być nieocenionym wsparciem nie tylko dla gospodarstw wielkoobszarowych, ale też mniejszych gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez progresywnych rolników.

 

Naszą firmą zarządzają absolwenci AR w Lublinie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w agrobiznesie dobrze znamy potrzeby i możliwości rolników.

 

Wspólnie z naszymi Klientami pracujemy na wzrost konkurencyjności naszego rolnictwa.


Zapraszamy do współpracy.