> > > 1

Wybierz kategorię

O firmie

kombajn

Rynek rolny, mimo iż zachowuje tradycje rolnicze, jest coraz bardziej wkomponowany w procesy globalizacji. Każde gospodarstwo pragnie zachować efektywność i wydajność, ale nie wszystkie wiedzą jak to robić. Gospodarowanie swoją ziemią, dobytkiem rolnym oraz zwierzętami hodowlanymi może przynieść rolnikowi zysk wyłącznie wtedy, gdy zachowuje on standardy nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa. Właśnie tę wiedzę chcemy przekazywać.


Często wiąże się to z uczestnictwem w nowych programach dedykowanych dla rolników. Program dla hodowców Polska Wołowina to tylko jeden z przykładów. Poprawiając wydajność produkcji rolnej, rolnik rozwija się jako hodowca. Nasza firma zajmuje się pomocą w rozwijaniu działalności rolniczej.


Polska Wołowina


Mamy doświadczenie w prowadzeniu cieląt do opasu. Wszystkie najpopularniejsze rasy: Limusine, Charolaise, Hereford, Simental, Angus, BBB mogą pomóc w osiągnięciu opłacalnego opasu, należy tylko wiedzieć jak poprowadzić cielęta mięsne. Dzielimy się naszą wiedzą i zachęcamy do nowoczesnego rolnictwa opartego na wiedzy. Hodowla odsadek również jest dziedziną, w której się specjalizujemy. Będąc włączeni w programy Polska Wołowina, doskonale zdajemy sobie sprawę z wymogów, ale też korzyści płynących z hodowli uregulowanej zasadami. To wszystkim wychodzi na dobre.


Podobnie racjonalnie należy podchodzić do areałów pól. Odpowiedni dobór nasion, środków do opryskiwania pól, nawozów, może przynieść niespodziewane, korzystne efekty. Pomagamy dobrać właściwe rozwiązania dla każdej ziemi. Przy mniejszym nakładzie kosztów i czasu, rolnik może zyskać więcej. Wykorzystanie nowych technologii bardzo poprawia sytuację gospodarstwa rolnego. Optymalizacja przynosi realne dochody, kiedy jest stosowana konsekwentnie. Jesteśmy dumni ze współpracy z rolnikami, ponieważ w ten sposób poprawiamy konkurencyjność polskiego rolnictwa i czynimy je bardziej wydajnym. Gotowość do współpracy jest u nas stała. Zapraszamy więc do nawiązania kontaktu w sprawach związanych z urządzaniami rolniczymi oraz programem Polska Wołowina. Wierzymy, że każdy rolnik może produkować więcej. Wierzymy w polskie rolnictwo.