> Connected-farm

Connected Farm™

Rozwiązanie Connected Farm™ umożliwia zbieranie, udostępnianie i zarządzenie informacjami w czasie rzeczywistym. Dosep do informacji można uzyskać z dowolnego miejsca za pomocą komputera, tabletu, smartfona oraz wyświetlacza Trimble TMX-2050™. Rozwiązanie to jest także kompatybilne z flotą różnych pojazdów, dzięki czemu możliwe jest udostępnianie informacji wielu pojazdom pracującym na tym samym polu. W ramach rozwiązania Connected Farm™ udostępnione są funkcje zarządzania informacjami następnej generacji, zapewniające nieporównywalną wydajność i skuteczność.

Connected Farm™

ZBIERAJ

 • Odbieraj pliki od wyświetlaczy Trimble TMX-2050, FmX, CFX-750 oraz urządzeń mobilnych.
 • Importuj dane dotyczące granic i dane z aplikacji zbierania informacji Connected Farm™.
 • Pobieraj obrazy plonu z bezobsługowego systemu antenowego (UAS) Gatewing UX5.

Connected Farm™

UDOSTĘPNIAJ

 • Przesyłaj linie prowadzenia, mapy zasięgu, informacje dotyczące zapełnienia zbiorników itd. między wieloma pojazdami znajdującymi się na tym samym polu.
 • Skróć czas postoju pracowników na polu uzyskując zdalny dostęp do wyświetlaczy Trimble w celu zdiagnozowania problemu.
 • Przesyłaj mapy zmiennego dawkowania, dane dotyczące plonów, projekty drenażowe itd. pomiędzy polem a biurem.

Connected Farm™

ZARZĄDZAJ

 • Przeglądaj w czasie rzeczywistym informacje dotyczące cen towarów, całkowitych ilości odpadó, map działań wykonywanych na polach, położenia pojazdów oraz ich wydajności, stanu działań związanych z irygacją itd.
 • Uzyskaj bezproblemowy dostęp do danych w biurze, korzystając z rozwiązań Farm Works Software w celu przeprowadzenia analizy śledzenia zysków i wygenerowania raportów dotyczących pola.

Connected Farm™

CHROŃ

 • Twoje dane stanowią Twoją własność
 • Do ich ochrony wykorzystywane są zabezpieczone serwery połączone w ogólnoświatową sieć firmy Trimble
 • Uzyskuj dostęp do oryginalnych plików z poziomu wyświetlaczy, jeśli go potrzebujesz

 

Connected Farm™

Położenie i alarmy związane z flotą pojazdów:

 • Przeglądaj położenie pojazdów w formie nakładki na obraz widoczny w tle.
 • Określaj bieżący stan pojazdó, taki jak włączony/wyłączony, przestój, w ruchu, opóźniony, nadmierna prędkość oraz jazda

 

Connected Farm™

 

Wyniki i wydajność floty:

 • Zarządzaj wykorzystaniem paliwa, napięciem akumulatora, ciśnieniem oleju oraz innymi cennymi informacjami diagnostycznymi
 • Monitoruj kondycję i wyniki pojazdów

 

Connected Farm™

 

Mapy działań wykonywanych na polu:

 • Przeglądaj mapy plonów i zadań w miarę jak są realizowane
 • Wykrywaj przypadki nieskutecznego działania lub błędy operatorów przed przejściem na kolejne pole

 

Connected Farm™

 

Przesyłanie danych z biura na pole:

 • Przesyłaj bezprzewodowo pomiędzy biurem a polem linie nawigacji, projekty drenażowe, różne mapy, dane dotyczące plonów oraz mapy zmiennego dawkowania
 • Zaoszczędź czas, wypakowując dane w kabinie bez konieczności korzystania z pamięci flash USB

 

Connected Farm™

 

Przesyłanie danych z pojazdu do pojazdu:

 • Przeglądaj błyskawicznie dostarczane dane dotyczące plonów i wilgotności, zbierane przez wiele żniwiarek pracujących na tym samym polu
 • Udostępniaj linie prowadzenia, informacje dotyczące zasięgu (w hektarach), prędkości oraz mapy zasięgu pomiędzy wieloma siewnikami, używanymi na tym samym polu

 

Connected Farm™

 

Zdalny asystent

 • Przeglądaj zdalnie większość ekranów na wyświetlaczach Trimble
 • Wyeliminuj przestoje operatorów

 

KORZYŚCI I ZALETY KORZYSTANIA Z CONNECTED FARM:

 • Możliwość korzystania niezależnie od marki sprzętu i wielkości gospodarstwa
 • Bezprzewodowe łączenie pola z biurem za pomocą wyświetlaczy, tabletów i smartfonów
 • Oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności przenoszenia danych za pomocą pamięci USB
 • Podejmowanie lepszych decyzji dzięki uproszczeniu zarządzania danymi
 • Kompletne rozwiązanie do zbierania, udostępniania i analizowania danych

 

Connected Farm™