> Ciezar-wlasciwy

Ciężar właściwy

Poniżej systemu ważenia jest umieszczona komora o pojemności 2,54 litra. Ciężar objętościowy może być zmierzony poprzez kontrolowany sensorami system, który oprócz tego obliczy ciężar w hektolitrach. Wyniki dla każdego poletka mogą być wysłane to programu Harvest Manager.

 

www.haldrup.net