> Agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji

ARiMR opublikowała ogólnopolską listę beneficjentów, którzy zaktualizowali swoje wnioski z PROW 2007-2013

Data utworzenia: 14-11-2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała ogólnopolską listę przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy ubiegali się w latach 2011-2013 o przyznanie pomocy o wsparcie w działaniach z "Modernizacja Gospodarstw rolnych" PROW 2007- 2013

 

Na stronie ARiMR znajduje się krajowa lista beneficjentów, którzy zakwalifikowali się do przyznania pomocy o wsparcie w ramach PROW 2007-2013. 

 

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz.U. z 2014 r., poz. 298, z późn. zm].

 

Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Ponadto, na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnych śródków finansowych przewidzianych na realizację operacji w ramach przedmiotowego działania.
W przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części" listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

http://www.arimr.gov.pl/